MICRODOSERING

START SLOW, GO SLOW

Er bestaan geen universele richtlijnen wanneer het gaat om het doseren van CBD. De dosering kan afhangen van verschillende factoren zoals, samenstelling van het product, moment van innemen, eventueel gebruik van medicijnen, de reden waarvoor het gebruikt wordt en met individuele gevoeligheid. Daarom is het belangrijk om de dosering langzaam op te bouwen, door middel van microdosering. Dit houdt in dat je start met een lage dosering en heel langzaam opbouwt (start low, go slow).

Waar bij dosering van cannabinoïden ook goed op gelet moet worden is de zogenaamde bifasische dosis respons curve. Dit houdt in dat hoge doseringen niet perse beter zijn dan lage doseringen. Een hogere dosering kan zelfs een tegenovergestelde werking hebben. Dit is de reden, dat standaard een laag doseringsadvies wordt gegeven.